Not an off-the-peg rešenje

Neverovatna rešenja za uštedu prostora, gde robotska ćelija koja se ugrađuje na mašinu zauzima najmanji prostor, što je omogućio ekstremno kompaktni Yaskawa Motoman MH12 robot.

Automatska promena gripera u intervalima od minut

Kod kompleksnih procesa rada, gde na primer Motoman MH12 zahteva dva različita griper sistema: jedan za donošenje celog predmeta,a drugi za njegovu obradu, zamena gripera se vrši u itervalu od minut.

Skraćeno trajanje ciklusa sa trostrukim griperom

Griping sistem koji se sastoji od tri posebna gripera postavljena sa 120 stepena razmaka između sebe.

Visok stepen autonomije

Visokom stepenu autonomije krucijalni doprinos daje Yaskawa pouzdani robot, ovo je prduslov koji je neophodan da bi se teoretska određena autonomija primenila u praksi.

 

Više informacija: https://www.motoman.com/industrial-robots/mh12