SP209i serija nudi dubinsku analizu logičkih signala i protokola do rezolucije od 200MHz (5ns). 9-kanalni logički analizator omogućava paralelno uzorkovanje 8-bitnih digitalnih podataka uz clock i strob signal. SP209i serija se oslanja na ScanaStudio software (Windows, Mac i Linux verzije) za uzorkovanjem prikaz, analizu i dekodovanje signala. Većina industrijskih protokola se mogu interpretirati: SPI, I2C, USART, 1-Wire, CAN, LIN, I2C, RS232, RS485, TWI ….

www.ikalogic.com