Novi HBM sistem za akviziciju podataka
Sledeća iteracija DAQ sistema predviđena je za rad u najtežim uslovima, kao i za upotrebu u vojnim i policijskim aplikacijama. Odlični za merenje provodnosti u velikom broju aplikacija u: poljoprivredi, rudarstvu, automobilskoj industriji…eDAQXR je idealan izbor za korisnike koji tragaju za sistemom koji prikuplja podatke u teškim uslovima rada, kao i za postojeće korisnike koji žele da sačuvaju trenutni sistem.

www.hbm.com